จิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2567

Post on : 2024-07-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : ทั่วไป

ชั่วโมงจิตอาสา" กับการกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
------------------------------------------------

ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด
นักศึกษาที่เป็นนักศึกษากู้ยืมในปีนี้ และต้องการกู้ยืมต่อในปีถัดไป
จะต้องมีชั่วโมงจิตอาสาของปีการศึกษานี้ จำนวน 36 ชั่วโมงขึ้นไป
โดยแบ่งเป็น :
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สโมสรคณะ  จำนวน 24 ชั่วโมง
กิจกรรมในระดับนักศึกษา                                        จำนวน 12 
ชั่วโมง

และในปี 2567 เพิ่มหลักสูตรภาคบังคับ หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางการเงิน
โดยต้องเรียนหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางการเงิน ผ่านระบบ SET e-learning ดังต่อไปนี้
          หลักสูตรที่ 1 วัย 20+ เริ่มต้นดี... ชีวิตไม่มีติดลบ
          หลักสูตรที่ 2 เริ่มทำงาน ซื้อหรือเช่าบ้าน ดีกว่ากัน
          หลักสูตรที่ 3 ก่อนซื้อรถคู่ใจ คิดแบบไหนใช่เลย”
          หลักสูตรที่ 4 วันรุ่นแบบ “ของมันต้องมี” ไม่สร้างหนี้ แถมสร้างตัว
          หลักสูตรที่ 5 รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง
          หลักสูตรที่ 6 เป็นหนี้แล้วจัดการยังไง

ชั้นปีที่ 1 ให้เรียนหลักสูตรที่ 1               ชั้นปีที่ 2 ให้เรียนหลักสูตรที่ 1, 2
ชั้นปีที่ 3 ให้เรียนหลักสูตรที่ 1, 2, 3       ชั้นปีที่ 4 ให้เรียนหลักสูตรที่ 1 - 6

------------------------------------------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องกำหนดชั่วโมงจิตอาสา ประจำปี 2567

------------------------------------------------------------------------


ช่วงเวลาในการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2567 - 13 มิ.ย. 2568

การทำจิตอาสา สามารถทำได้ดังนี้

กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สโมสรคณะ 
เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย หรือคณะ ประกาศให้เข้าร่วม
จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง กลุ่ม line  เพจเฟสบุค F.crruloan หรือเพจของคณะ 

กิจกรรมในระดับนักศึกษา 

1. ทำกิจกรรมด้วยตนเอง

สร้างกิจกรรมผ่านระบบจิตอาสา https://snk.crru.ac.th/snkpg/

เช่น

- อาสาสมัครกู้ภัย

- บริจาคโลหิต

- กิจกรรมปลูกป่า

- กิจกรรมก่อสร้างและงานช่าง

- สร้างห้องน้ำ, โรงอาหาร, ห้องพยาบาล, ทาสีรั้วโรงเรียน, สร้างฝายกั้นน้ำ

- กิจกรรมค่ายอาสาและฝึกอบรม

- ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายดูดาว, ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี, กิจกรรมวันเด็ก

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

- ทำความสะอาดวัด, โรงเรียน, สถานที่ท่องเที่ยว

- กิจกรรมอาสาช่วยงาน

- ช่วยงานอาจารย์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 

2. เรียน e-Learning ผ่านระบบ SET

ขั้นตอนเรียน e-Learning คลิ๊กที่นี่


ขั้นตอนการขึ้นชั่วโมง e-Learning ในระบบจิตอาสา
ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นำเข้าชั่วโมงจิตอาสา หลักสูตรที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร (เดือนละ 1 ครั้งทุก ๆ วันที่ 1 ของเดือน)
นักศึกษาไม่ต้องสร้างกิจกรรมในระบบจิตอาสาเอง

 

3. ออมเงินกับ กอช.

ฝากเงินกับ กอช. ตามจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ต้องการขึ้นชั่วโมงจิตอาสา 
โดยสร้างกิจกรรมในระบบจิตอาสาปีละครั้ง  แนบรูปประวัติการฝากเงิน

-----------------------------------------------------------------
คู่มือระบบจิตอาสา คลิ๊กที่นี่

ย้อนกลับ