ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3/2559 (สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน)

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559
June 2, 2017
ใบรับรอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาเข้าปี 2560)
August 3, 2017

ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3/2559 (สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน)

การดำเนินงาน : ให้ทำตามกำหนดเวลาที่แจ้ง
การส่งเอกสาร : ให้เซ็นรับรองเอกสารทุกอย่างด้วยตนเอง สามารถฝากเพื่อน หรือน้องส่งแทนได้


การชำระค่าเทอม : ถ้านักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอนและจบในเทอม 3 นี้เลย
นักศึกษาต้องชำระค่าเทอมเองก่อน (กำหนดชำระเงิน 15-30 มิถุนายน 2560)
เนื่องจากเงินค่าเทอมจะมาล่าช้ากว่าการอนุมัติจบ ทำให้นักศึกษาจะไม่ได้รับใบรายงานผลการศึกษา ทันทีที่อนุมัติผลเรียบร้อยแล้ว
จะต้องรอให้มีการชำระเงินค่าเทอมก่อน จึงจะได้รับใบรายงานผลการศึกษา

หลักเกณฑ์การให้ใบรายงานผลการศึกษา นักศึกษาจะต้องไม่มีหนี้สินติดค้างใด ๆ กับมหาวิทยาลัย

(แต่ถ้าไม่มีเงินที่จะชำระค่าเทอม ก็สามารถรอให้ทาง กองทุนฯ จ่ายให้ได้ และต้องรอจนกว่าจะมีการชำระเงิน ถึงจะได้รับใบรายงานผลการศึกษา)

กำหนดการกู้ยืมเงิน

ขั้นตอนการยื่นขอกู้ยืมเงิน
1. การยืนยันขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan คลิ๊กที่นี่
2. การบันทึกค่าเล่าเรียน คลิ๊กที่นี่
3. การจองส่งแบบคำยืนยันขอกู้ คลิ๊กที่นี่
4. เอกสารในการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ คลิ๊กที่นี่
5. การเซ็นแบบยืนยัน คลิ๊กที่นี่
6. ช่วงเวลาในการรับเงินค่าครองชีพ คลิ๊กที่นี่
7. การชำระเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559 คลิ๊กที่นี่