ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกสอน หรือฝึกงาน 2560
August 20, 2017
ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560
September 4, 2017

ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

สัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่
วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560  ณ หอประชุมกาสะลองคำ
———————————————————
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ
(โดยกดปุ่ม Ctrl   พร้อมกับปุ่ม  F จากนั้นกด Enter )
และให้จดลำดับ โต๊ะสัมภาษณ์ และเวลาสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง นำแบบคำขอกู้ยืมเงิน ไปในวันสัมภาษณ์ด้วย

หากนักศึกษาไม่ไปสัมภาษณ์ ตามวันเวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

สำหรับนักศึกษาที่ส่งเอกสารขอกู้แล้วค้นหา ไม่พบชื่อ
ให้ติดต่อฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันศุกร์ ที่  1 กันยายน 2560

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่