รายชื่ออนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 3
November 25, 2017
แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย รายใหม่ อนุมัติรอบเพิ่มเติม
December 26, 2017

รายชื่ออนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ อนุมัติ กยศ. รายใหม่ รอบเพิ่มเติม
เข้าร่วมประชุมทำสัญญา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมพยอม อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก49)
โดยให้เตรียม สำเนาบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษา มาด้วย
————————————————————————————-
วิธีการตรวจสอบ ให้ กดปุ่ม CTRL พร้อมกับปุ่ม F  แล้วพิมพ์รหัสนักศึกษาเพื่อค้นหา
ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่