ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย และ กรอ.รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2561
September 9, 2018
รายชื่อนักศึกษาทุน รายเก่ามหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียนไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 1
September 11, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย และ กรอ.รายเก่ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่

1. ยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่กู้ค่าเทอม ในระบบ e-Studentloan  **วิธีกรอกข้อมูลยืนยันค่าเล่าเรียน**  วันที่  10-12 ก.ย. 2561
_____________________________________________________________

2. จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ crru loan  วันที่  11-13 ก.ย. 2561

_____________________________________________________________

ตรวจสอบรายชื่อโดยการ กดปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม F จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา กด Enter
รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. รายเก่ามหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย

_____________________________________________________________

นักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ
ให้นำแบบคำขอกู้ ติดต่อฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00-10.00 น.