ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

ข้อมูลประชุมทำสัญญา ปีการศึกษา 2562
July 6, 2019
เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืม ประเภท รายใหม่ 2562
July 8, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

Application Approved with Stamp Chop on White

นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. รายใหม่

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้
จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อ :
กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่

กยศ.รายใหม่ ที่มีรายชื่ออนุมัติ

ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่กองพัฒนานักศึกษา
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ตัวอย่าง การเขียนข้อมูลในสำเนาบัตรประชาชน คลิ๊กที่นี่