ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืม ประเภท รายใหม่ 2562
July 8, 2019
ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5
July 20, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

Application Approved with Stamp Chop on White

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านแล้ว เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้
จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป

วิธีการค้นหา คลิ๊ก เข้าไปตามประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมฯ
กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์รหัสนักศึกษา และกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหารายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ :

ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์

– กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน
ในระบบ e-Studentloan วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562
จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562

ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

– กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกสัญญา
ในระบบ e-Studentloan วันที่ 15-17 ก.ค. 2562
จองส่งสัญญา วันที่ 15-17 ก.ค. 2562
ส่งสัญญา วันที่ 18-19 ก.ค. 2562
ถ้าจัดเตรียมเอกสารไม่ทัน ส่งวันที่ 27 ก.ค. 2562


– กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ
ส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ที่กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 2562
บันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan วันที่ 15-17 ก.ค. 2562
จองส่งสัญญา วันที่15-17 ก.ค. 2562
ส่งสัญญา 18-19 ก.ค. 2562 ถ้าจัดเตรียมเอกสารไม่ทัน ส่งวันที่ 30 ก.ค. 2562

ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

– กรอ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน
ในระบบ e-Studentloan วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562
จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562
ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

– กรอ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ
ส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ที่กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 15 ก.ค. 2562
บันทึกสัญญา ในระบบ e-Studentloan วันที่ 15-17 ก.ค. 2562
จองส่งสัญญา วันที่ 15-17 ก.ค. 2562
ส่งสัญญา วันที่ 30 ก.ค. 2562

รายชื่อนักศึกษาที่ประกาศอนุมัติผลแล้ว แต่จะไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งได้
เนื่องจาก ข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ไม่ถูกต้อง
ให้นักศึกษานำแบบคำขอกู้ยืมเงิน ติดต่อแก้ไข ที่กองพัฒนานักศึกษา
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.