ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4
July 13, 2019
ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6
July 27, 2019

ประกาศอนุมัติผล นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

Application Approved with Stamp Chop on White

รายชื่ออนุมัติผลจะมีเฉพาะ :
1. นักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน วันที่ 20 ก.ค. 2562 ผ่านแล้ว
2. นักศึกษาที่สแกนแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผิดพลาดรอบส่งวันที่ 13 ก.ค. 2562
สำหรับนักศึกษาที่ยังแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน จะไม่มีรายชื่ออนุมัติในครั้งนี้
จนกว่าจะส่งเอกสารผ่าน ถึงจะมีรายชื่ออนุมัติในครั้งต่อไป

รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านแล้ว แต่จะไม่มีชื่อในการอนุมัติผล

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุม้ติให้กู้ยืมเงิน :

ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์

– กยศ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน
ในระบบ e-Studentloan วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562
จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562

ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

– กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกสัญญา
ในระบบ e-Studentloan วันที่ 21-26 ก.ค. 2562
จองส่งสัญญา วันที่ 22-26 ก.ค. 2562
ส่งสัญญา วันที่ 27 ก.ค. 2562


– กยศ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ
ส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ที่กองพัฒนานักศึกษา วัน จันทร์ ที่ 21 ก.ค. 2562
บันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan วันที่ 21-26 ก.ค. 2562
จองส่งสัญญา วันที่ 22-26 ก.ค. 2562
ส่งสัญญา 27 ก.ค. 2562

ลักษณะที่ 2 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

– กรอ.รายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ บันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน
ในระบบ e-Studentloan วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562
จองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562
ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

– กรอ.รายใหม่ คลิ๊กที่นี่
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ
ส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ที่กองพัฒนานักศึกษา ในวัน จันทร์ ที่ 21 ก.ค. 2562
บันทึกสัญญา ในระบบ e-Studentloan วันที่ 21-26 ก.ค. 2562
จองส่งสัญญา วันที่ 22-23 ก.ค. 2562
ส่งสัญญา วันที่ 30 ก.ค. 2562