การปริ้นใบรายงานการกู้ยืมเงิน

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เปลี่ยนระบบการตรวจสอบยอดหนี้ ทำให้ไม่สามารถปริ้นเอกสารแบบเดิมได้ ดังนั้นให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ปริ้น

ทำตามขั้นตอนดังนี้ คลิ๊กที่นี่


ตัวอย่างการถ่ายรูปเพื่ออัพโหลด

#หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ปริ้นก่อนหน้านี้แล้วให้ใช้ใบเดิมที่ปริ้นออกมา

ย้อนกลับ