ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน 7.จองส่งสัญญา

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

สำหรับนักศึกษาอนุมัติกลุ่มที่ 1 ประเภท กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น , กยศ.รายใหม่ , กรอ.รายใหม่
เปิดระบบให้จองส่งวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563

ขั้นตอนวิธีการจองส่งสัญญา คลิ๊กที่นี่

ย้อนกลับ