ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน 8.ส่งเอกสารสัญญา

Post on : 2020-08-13 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการส่งสัญญา
สำหรับผู้กู้ยืม ประเภท :
รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่
โดยการถ่ายรูป และอัพโหลดไฟล์ในระบบ CRRU LOAN
- อนุมัติกลุ่ม 1 ส่งภายในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2563
- อนุมัติกลุ่ม 2 ส่งภายในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563


https://drive.google.com/file/d/1dUvIkbLkaJlM2ntlulTB3BncfoLKc3y7/view

ย้อนกลับ