ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน 3. บันทึกข้อมูลพื้นฐานระบบ CRRU LOAN

Post on : 2020-06-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนที่ 3. บันทึกข้อมูลพื้นฐานระบบ CRRU LOAN
ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และปริ้นเอกสารประกอบแบบคำขอกู้
3.1 วิธีการกรอกข้อมูลพื้นฐาน คลิ๊กที่นี่
3.2 ตัวอย่างเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ คลิ๊กที่นี่

ย้อนกลับ