การกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2563 - กำหนดการกู้ยืมเงิน

Post on : 2020-06-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

นักศึกษาทุนกู้ยืม แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. รายเก่ามหาวิทยาลัย
หมายถึง นักศึกษาที่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
--------------------------------
2. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น
หมายถึง นักศึกษาที่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินกับสถานศึกษาอื่น ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
--------------------------------
3. รายใหม่
หมายถึง นักศึกษาที่ยังไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กับสถานศึกษาใดๆ

ย้อนกลับ