ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2564 (1.ลงทะเบียนใช้งานระบบ)

Post on : 2021-04-21 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ในปีการศึกษา 2564 การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
จะดำเนินการผ่านระบบ DSL ทำเรื่องขอกู้ด้วยระบบออนไลน์
โดยขั้นตอนแรก นักศึกษาต้องโหลด App  กยศ. Connect และลงทะเบียนใช้งาน
วิธีดังตัวอย่างใน Clip https://www.youtube.com/watch?v=F9svpuyJL7o&feature=youtu.be

ส่วนขั้นตอนอื่นๆ จะแจ้งในเดือนพฤษภาคม 2564 

ย้อนกลับ