วิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564

Post on : 2021-06-28 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย (เคยทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
ในระบบ DSL กองทุนฯ มีชื่อเรียกกลุ่มนี้ใหม่ เป็น "รายเก่าเลื่อนชั้นปี"
ซึ่งจะใช้เรียก ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

สำหรับ ผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย ที่ลาออก แล้วลงเรียน ในสาขาวิชาใหม่
จะยังไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนินการพร้อมกับ ผู้กู้ยืมรายใหม่ /รายเก่าเปลี่ยนระดับ/รายเก่าย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนสาขาวิชา
จะแจ้งกำหนดการสำหรับกลุ่มนี้ในลำดับถัดไป


กำหนดการ

ที่ ขั้นตอนการกู้ยืม                                                กำหนดวัน
1 ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ระบบ DSL            29 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564
2 ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ CRRU LOAN   29 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564
3 เบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน                               จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป
4 จัดส่งใบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1                     จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป1. วิธีการลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบ DSL คลิ๊กที่นี่ 

2. การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ CRRU LOAN คลิ๊กที่นี่

 

ย้อนกลับ