ข่าวประชาสัมพันธ์

แยกประเภทดังนี้
ข่าว กยศ., ข่าว กรอ., ข่าว กยศ.และ กรอ., ข่าวอื่นๆ

ย้อนกลับ Download เอกสาร

Post on : 2020-06-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนที่ 3. บันทึกข้อมูลพื้นฐานระบบ CRRU LOAN
ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และปริ้นเอกสารประกอบแบบคำขอกู้
3.1 วิธีการกรอกข้อมูลพื้นฐาน คลิ๊กที่นี่
3.2 ตัวอย่างเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ คลิ๊กที่นี่

Post on : 2020-06-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 1/2563
1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (สำหรับรายใหม่)

Post on : 2020-06-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

นักศึกษาทุนกู้ยืม แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. รายเก่ามหาวิทยาลัย
หมายถึง นักศึกษาที่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
--------------------------------
2. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น
หมายถึง นักศึกษาที่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินกับสถานศึกษาอื่น ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
--------------------------------
3. รายใหม่
หมายถึง นักศึกษาที่ยังไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กับสถานศึกษาใดๆ

Post on : 2020-06-08 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2563