ข่าวประชาสัมพันธ์

แยกประเภทดังนี้
ข่าว กยศ., ข่าว กรอ., ข่าว กยศ.และ กรอ., ข่าวอื่นๆ

ย้อนกลับ Download เอกสาร

Post on : 2021-01-06 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 ธันวาคม 2563

Post on : 2020-11-26 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

 

Post on : 2020-11-05 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

นักศึกษา กยศ.
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 ตุลาคม 2563

นักศึกษา กรอ.
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 16 ตุลาคม 2563

Post on : 2020-10-21 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

นักศึกษา กยศ.
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 ตุลาคม 2563

นักศึกษา กรอ.
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2563
ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 ตุลาคม 2563

Post on : 2020-08-17 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการส่งเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
กลุ่มรายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
---------------------------------------------------
สำหรับนักศึกษาที่ใช้มือถือ iphone ในการถ่ายรูปอัพโหลด
ให้ตั้งค่ามือถือ ก่อนถ่ายรูปอัพโหลด วิธีตั้งค่าคลิ๊กที่นี่

Post on : 2020-08-17 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืม ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย 
ให้จองส่งเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ตามวิธีการดังนี้ คลิ๊กที่นี่

Post on : 2020-08-17 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่ขอกู้ค่าเล่าเรียน คลิีกที่นี่

Post on : 2020-08-13 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการส่งสัญญา
สำหรับผู้กู้ยืม ประเภท :
รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่
โดยการถ่ายรูป และอัพโหลดไฟล์ในระบบ CRRU LOAN
- อนุมัติกลุ่ม 1 ส่งภายในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2563
- อนุมัติกลุ่ม 2 ส่งภายในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563


https://drive.google.com/file/d/1dUvIkbLkaJlM2ntlulTB3BncfoLKc3y7/view

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

สำหรับนักศึกษาอนุมัติกลุ่มที่ 1 ประเภท กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น , กยศ.รายใหม่ , กรอ.รายใหม่
เปิดระบบให้จองส่งวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563

ขั้นตอนวิธีการจองส่งสัญญา คลิ๊กที่นี่

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

นักศึกษาทุนกู้ยืม ประเภท กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น , กยศ.รายใหม่ , กรอ.รายใหม่
อนุมัติกลุ่ม 1
ให้ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อคนที่ได้รับอนุมัติผลให้กู้ยืม กลุ่มที่ 1 คลิ๊กที่นี่

2. เฉพาะรายใหม่ ให้ขอหนังสือเปิดบัญชี
ที่กองพัฒนานักศึกษา ตึกอธิการบดี เวลา 09.00-16.00 น.
โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
*หมายเหตุ หากนักศึกษามีบัญชีธนาคารกรุงไทย อยู่แล้วให้ใช้บัญชีที่มีอยู่ได้เลย โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่
หรือถ้าไม่สะดวกมารับหนังสือเปิดบัญชี ให้นักศึกษาติดต่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ที่นักศึกษาสะดวก

3. ให้ทำสัญญากู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2563 ตามขั้นตอนดังนี้ คลิ๊กที่นี่